Jaskra

Jaskra

Jaskra - przewodnia grupa poważnych chorób oczu, które mogą prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty zdolności do widzenia. Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Leczenie jaskry skupia się na redukcji ciśnienia wewnątrzgałkowego i obejmuje różnorodne terapie, takie jak farmakologiczne leczenie kroplami do oczu oraz ewentualne interwencje chirurgiczne. Jaskra jest drugą najczęstszą przyczyną ślepoty na świecie, a ryzyko jej wystąpienia jest większe u kobiet i Azjatów. W Polsce liczba osób cierpiących na jaskrę wynosi około 200 tysięcy, a kolejne 600 tysięcy jest zagrożonych tą chorobą. Istnieją dwa główne rodzaje jaskry - jaskra otwartego kąta i jaskra zamkniętego kąta. Jaskra otwartego kąta jest najczęściej diagnozowana i rozwija się stopniowo, często bezobjawowo. Natomiast jaskra zamkniętego kąta jest rzadsza, ale objawy są bardziej nasilone i wymaga natychmiastowej opieki medycznej. Regularne badania wzroku oraz wizyty u specjalisty są kluczowe dla wczesnego wykrycia i skutecznego zarządzania jaskrą. Przedwczesne diagnozowanie i odpowiednie leczenie mogą znacznie zminimalizować negatywne skutki jaskry i utraty wzroku.