Okulista

IMG 20200422 115748
Warto dbać o oczy. Zmysł wzorku jest najważniejszym ze zmysłów. Dzięki niemu dociera do nas co najmniej 80% bodźców ze świata zewnętrznego. Dlatego dobry okulista powinien regularnie badać nasze oczy.

Jeśli szukają Państwo dobrego okulisty z Łodzi, to trafili Państwo do odpowiedniej poradni. Nasi specjaliści cały czas aktualizują swoją wiedzę na polskich i zagranicznych szkoleniach. Okuliści z Centrum Medycznego Rewolucji 59 przeprowadzają zarówno badania profilaktyczne z doborem okularów do komputera, do dali oraz do czytania po wykonaniu autorefraktometrii popularnie nazywanej komputerowym badaniem wzroku, jak i zajmują się leczeniem szerokiego spektrum chorób okulistycznych: zaćmy, jaskry, zespołu suchego oka, dysfunkcji gruczołów Meiboma, zapaleń błony naczyniowej, spojówki, rogówki, powiek, chorób siatkówki oraz chorób plamki żółtej obejmujących AMD – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, cukrzycowy obrzęk plamki, CSR – centralną retinopatię surowiczą, torbielowaty obrzęk plamki).

Ponadto okuliści z Centrum Medycznego wykonują specjalistyczne zabiegi okulistyczne obejmujące:

- iniekcje doszklistkowe,

- iniekcje podspojówkowe,

- usunięcie ciała obcego z oka,

- usunięcie zaćmy,

- operacje przeciwjaskrowe (trabekulektomia, irydektomia chirurgiczną, irydotomia laserowa),

- płukanie kanalików łzowych,

- udrażnianie gruczołów Meiboma przy pomocy sondy Maskina,

- usunięcie gradówki,

- usunięcie kępek żółtych, kaszaków, guzów powiek,

- witrektomie – operacje odwarstwionej siatkówki, usuwanie błon nasiatkówkowych, leczenie otworów w plamce, usuwanie wylewów krwi do ciała szklistego,

- laseroterapię siatkówki – fotokoagulację laserową,

- kapsulotomię tylną – wykonanie niewielkiego otworu w tylnej torebce soczewki oka za pomocą lasera YAG u pacjentów, którzy przeszli zabieg operacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. Zmętnienie tylnej torby soczewki, czyli tak zwana zaćma wtórna, występuje u 30% pacjentów, którzy przeszli zabieg usunięcia zaćmy.

 

Centrum Medyczne Rewolucji 59, poza tym, że praktykuje w nim zespół dobrych okulistów z Łodzi, jest wyposażone w nowoczesny sprzęt do diagnostyki wzroku umożliwiający wykonanie następujących badań:

- optyczna koherentna tomografia oka (SOCT) służąca do badania plamki żółtej, tarczy nerwu wzrokowego (w jaskrze i chorobach neurologicznych), jak i do pomiaru grubości rogówki (pachymetria),

- gonioskopia,

- pomiar ciśnienia śródgałkowego (tonometria) zarówno metodą bezkontaktową, jak i kontaktową,

- komputerowe badanie pola widzenia,

- autorefraktometria z keratometrią.

Podstawowe badanie okulistyczne obejmuje pomiar autorefraktometrii, nazwany popularnie komputerowym badaniem wzroku, badanie ostrości wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz badanie w lampie szczelinowej przedniego odcinka gałki ocznej i dna oka.

dr n. med. Dorota Pałenga-Pydyn

Doktor nauk medycznych Dorota Pałenga-Pydyn ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 1987 r. W 1989 r. odbyła staż na prestiżowym uniwersytecie specjalistycznym Moorfields Eye Hospital w Londynie. W 1990 r. zdała egzamin specjalizacyjny z  zakresu okulistyki I stopnia, a w 1993 r. – II stopnia. W 1998 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, broniąc pracy doktorskiej poświęconej badaniom elektrofizjologicznym w retinopatii cukrzycowej. Indywidualną praktykę lekarską prowadzi od 1995 r.

Od 1988 r. zatrudniona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Od 1990 r. jest także pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dr n. med. Dorota Pałenga-Pydyn pełni także funkcję biegłego sądowego z zakresu okulistyki. W latach 1995-2008 była nauczycielem akademickim w Społecznej Zaocznej Policealnej Szkole Optycznej w Łodzi.

Wieloletni członek międzynarodowych stowarzyszeń okulistycznych, takich jak European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS), European VitreoRetinal Society (EVRS) oraz European Society of Retina Specialists (EURETINA).

 

Zakres usług:

- Chirurgia zaćmy: fakoemulsyfikacja, wszczepy soczewek transskleralnych, kapsulotomia laserem YAG (leczenie zaćmy wtórnej);

- Chirurgia jaskry: trabekulektomia, wszczepianie implantów iStent oraz ExPress, irydytomia laserem YAG (leczenie jaskry ostrej);

- Chirurgia witreoretinalna: leczenie odwarstwienia siatkówki oraz innych patologii tylnego odcinka, usuwanie wylewów krwi do ciała szklistego, leczenie retinopatii cukrzycowej, zwichnięć soczewki wewnątrzgałkowej i sztucznej, usuwanie ciał obcych wewnątrzgałkowych, zabiegi laserem argonowym (w retinopatii cukrzycowej, w zakrzepach naczyń siatkówki, w przedarciach siatkówki, zmianach zwyrodnieniowych siatkówki);

- Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), cukrzycowego obrzęku plamki (DME) oraz  zakrzepu żyły środkowej siatkówki (CRVO) – wykonywanie iniekcji;

- Zabiegi okuloplastyczne: usuwanie kępek żółtych, gradówek, skrzydlików, operacje na powiekach;

- Diagnostyka jaskry – badanie zmian w polu widzenia, badanie tarczy n. II przy pomocy spektralnej koherentnej tomografii optycznej (SOCT), gonioskopia, pachymetria;

- Diagnostyka AMD i innych chorób tylnego odcinka oka metodą SOCT;

- Diagnostyka i leczenie „zespołu suchego oka” – udrażnianie gruczołów Meiboma przy pomocy sondy Maskina.

Rejestracja

42 632 38 65

Godziny pracy

poniedziałek 16:00-19:00

piątek 14:00-18:00

dr n. med. Magdalena Kucharczyk-Pośpiech

Wykonuję ambulatoryjnie następujące zabiegi:
1. na gałce ocznej i powiekach:

 • usuwanie ciała obcego z rogówki
 • usuwanie drobnych zamian z powiek: gradówek, kaszaków, brodawczaków, rogów skórnych, kępek żółtych
 • elektrokoagulacja nieprawidłowo rosnących rzęs
 • usuwanie skrzydlików z autoprzeszczepem spojówki (przy nawrotach dodatkowo z mitomycyną C)
 • usuwanie znamion spojówki
 • płukanie kanalików łzowych
 • Udrażnianie gruczołów Meiboma przy pomocy sondy Maskina

2. laserowe:

 • laseroterapia laserem Nd:YAG – kapsulotomia (przy zmętnieniu torby tylnej soczewki, tzw. zaćmie wtórnej)
 • laseroterapia laserem Nd:YAG -irydotomia (w jaskrze zamykającego się kąta, po ostrych atakach jaskry)
 • laseroterapia siatkówki (w cukrzycy, zmianach zwyrodnieniowych, otworach)

Wykonuję badania:

 • OCT plamki lub tarczy (OCT RNFL)
 • OCT przedniego odcinka
 • USG
 • Gonioskopia- badanie kąta przesączania

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu jaskry oraz chirurgii zaćmy.

Rejestracja

42 632 38 65

Godziny pracy

czwartek 15:00-18:00